Qui som

EMPRESA

Spin-Off de la Universitat de GironaCàtedra Ferrater Mora de pensament contemporani

EAP, Edicions A Petició, SL, és una empresa constituïda com a Spin-Off de la Universitat de Girona (UdG) i que, conseqüentment, compta amb la participació de la UdG.

EAP consta de tres segells editorials:

 

 

Documenta Universitaria i Papers On Demand, empreses de serveis editorials, editen textos a petició del client. Els avantatges d'aquest servei, pioner a Europa, són:

  • Només es publiquen els exemplars que el client vol i necessita
  • No queden exemplars sobrers en estoc
  • Els costos de producció es redueixen extraordinàriament
  • L'encàrrec es pot satisfer en pocs dies
  • Qualsevol títol es pot tornar a imprimir sempre que es vulgui

 

 

PRODUCTES I SERVEIS

La primera intenció és cobrir la necessitat existent de publicar textos que, per la seva naturalesa, impliquen tiratges molt curts i que, per aquesta mateixa raó, les editorials tradicionals no acostumen a assumir.

El servei principal que ofereix Edicions A Petició és el de proporcionar als autors d'aquests textos la possibilitat efectiva de publicar-los. Mitjançant la tecnologia d'Impressió A Petició s'aconsegueix eliminar les típiques despeses que incrementen excessivament el preu del producte: el finançament d'un tiratge mínim i el magatzematge dels excedents de venda d'un tipus de llibre que es defineix pel seu caràcter de longseller. La tecnologia d'Impressió A Petició permet mantenir en disposició la publicació a llarg termini sense haver d'imprimir ni emmagatzemar el producte ja que l'exemplar o exemplars es publiquen únicament quan ja hi ha un comprador que ha sol·licitat l'obra.

Per tant, la funció d'Edicions A Petició se centra en l'edició, la difusió i la impressió a petició específica de l'autor i del comprador, de publicacions la impressió de les quals es porta a terme mitjançant el servei de Print On Demand, que proporciona una qualitat anàloga al llibres de tiratge convencional.

EDICIONS A PETICIÓ fa ús dels avantatges que ofereix el comerç electrònic (e-commerce) i la tecnologia d'Impressió A Petició (Print On Demand). Aquesta és una tecnologia innovadora que permet la difusió de textos que, per les seves condicions particulars, no disposen d'un mercat potencial. Es podria afirmar que, dins dels criteris de decisió en l'acceptació de l'edició i la publicació d'un text, desapareix el concepte de mercat. És a dir, qualsevol text podrà ser editat i posat a disposició del públic interessat, encara que sigui un cercle extremament reduït.

 

 

Edicions A Petició, SL © 2005. CIF B17741240.
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroempren - Despatx A1.18. C/ Pic de Peguera 11. 17003, Girona
Tel. +34 902 44 00 12 - Fax +34 972 18 34 57
inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 1919, Foli 108, Secció 8, full núm. GI-31787, inscripció 1a